Hoezo: sloapn is een fijne bezigheid? Hoezo: lekker ling, oong dichte, nargens meer an denkn tot de volnde mörn? As dat zo is, woarumme bin ik dan al moandenlang elke nacht geregeld wakker en spinniedig? Niet op mi’jzelf, heur, maar op mien wederhelfte.
Mien man is namelijk beduidend meer meinse op de vierkante bedde-meter as ikke.
As hi’j zich ummedreit is et asof ons bedde en de rest van de wereld op instörtn stöt. Ik bin dan op slag wakker.
En dat is niet et ienige: as meneer op zien zied lig ontstöt er deur et lichamelijke heugteverschil zo’n gapend gat tussn ons dat et dekbedde alleen nog maar functioneert as versiering.
De kolde giert dan et bedde in en klapt over mien nekke, rugge en scholders.
Et dieptepunt is as meneer zich nur mi’j ummedreit en extra kolde lucht via zien neuze et gapende gat inblös.
‘IK BIN ET ZAT, DER MUT EEN ANDER BEDDE KOOMN!’ schreeuw ik hum regelmoatig toe.
Ja, regelmoatig, want zoiets ef inwarktied neudig. En volume. Anders daalt et niet.

Inmiddels is mien man overstag. Hi’j is der kloar veur, wi’j goan een ni’j bedde uutzuukn.
Maar ik wil dan twi’j verschillnde matrassn. Mien man niet, hi’j viendt dat flauwekul.’Want weet ie wel hoe duur dat allemoale is, Frouk?’
Toch wördt et gien Leen of Reus, nee, wi’j goan in ien keer veur et goedkoopste van et allerbeste.
De dichtsbijzijnde beddenspecialist die wi’j as eerste bezuukn is in Stienwiek, direct rechts in de eerste winkelstroate.
Want mien man wil gien eindeloze autorittn maakn of per voet lange ofstandn loopn.
Dus: eerste winkel rechts. Dichterbi’j de parkeerplekke kan niet.

In de etalage stöt een ledikant dat ons beidn wel anstöt. Et zal toch niet? Wi’j zulln et hier op stroate toch now al niet iens weezn? Kan toch nooit?
Vol goede moed stappn wi’j de winkel in en loatn ons verwelkoomn deur een vriendelijke meneer.
Op de vroage of hi’j ons kan helpn twiefeln wi’j eem. Normaal gespreukn bin wi’j doar niet van. Maar wi’j loatn et disse keer op ons ofkoomn: ‘Dat bedde doar, dat vienn wi’j wel arg mooi.’
De man knikt en vrög wat onze sloapgewoontes, -geschiedenis en -weinsn bin.
‘Now, wi’j sloapn al zo’n dartig joar in etzelfde instörtende bedde en dito matras, dus doar muttn ni’je versies van koomn.’
De man zeg: ‘Kom dan eerst maar ies mee nur de koffietoafel want hier zit veule meer achter dan jullie denkn.’
Noa een uutgebreid gesprek goan wi’j zonder ankoop nur huus.
Wel krieng wi’j een band mee die wi’j um beurtn drie nachtn um de boek muttn gespn. Die band registreert onze temperatuur, hoevake wi’j drein en of wi’j boek-, rugge- of ziedliggers bin.
En dat doen wi’j.
Trouw biendn wi’j de hele weke de band umme de boek.

As de sessie veurbi’j is en wi’j een weke later weer bi’j de Stienwieker beddenspecialist binnstappn leest een oardige mevrouw de gegevens uut op de computer.
Wi’j krieng grafiekn te zien die dudelijk angeevn wat onze gewoontes bin.
Ze concludeert: ‘Jullie sloapn best rustig, gien biezunderheedn te zien.’ Toch valt mien oge op wat piekn. Ik zegge: ‘Ja, de periodes van de rug- of zijligging zulln best lang en rustig oogn, maar ik bin hier en hier en hier heel arg niedig. En ik verzekere oe dat ik hier en hier en hier mien man de zolder op weinse!’
En dan begunt et grote onderzuuk: wi’j springn van et iene matras op de andere lattenbodem en terugge op de boxsprings.
De mevrouw controleert elke keer onze rugholding. En wi’j koomn, warkelijk woar, tot een verrassend besluu: mien man goat qua hardheid veur een ander matras as miende. ‘Ja hallo, Frouk, dat gewichtsverschil is een belangrieke factor, heur.’ zeg hi’j onverstoorbaar.

Opgeteld is et allemoale schreiend duur, maar as wi’j gratis een grote molton krieng zakt zelfs de jeuk over de pries bi’j mien man bijna weg.
Ik heure hum nargens meer over.
Wanneer wi’j nog ien keer noast mekare op de angepaste boxpring noar keuze ling, mit een angepast kussn, en wi’j mekare grijnzend ankiekn slaak ik een tevreedn zuch: ‘Mien jonge, wi’j goan een glorieuze nachtelijke tied tegemoet, let maar ies op!’
Die glorieuze tied löt helaas nog zes weekn op zich wachtn, maar de eerste winst is inmiddels e-boekt: vanof et moment dat wi’j ons eign kraakbedde weer inkroepn bin ik niet meer niedig e-west.

Alhoewel…der valt net een bekeuring van 49 euro op de matte. Zes kilometer te hard e-reedn. Traject: Giethoorn, richting Stienwiek…