Wat een geluk em onze kienders mit hun va.
Ze em namelijk een va die bijna alles wat zien oong zien deur zien handn e-maakt kan wörn.
Gien renovatie of ni’jbouw wördt deur hum e-weigerd.
En al elemoale niet as et um een huus goat van ien van onze vier kienders.
En dat bin der inmiddels drie, terwijl et vierde huus der ankump.

Et is begunt mit et huus van de oldste zeune.
Veur mi’j, de moederkloek, is et heel mooi dat dat huus in Klooster stöt.
Veur de oldste zeune is et heel mooi dat hi’j et kon verbouwn mit hulpe van zien va.
Veur mien man was et heel mooi dat hi’j et op zien fietsien of kon.
Die verbouwing is inmiddels al enkele joarn of e-rond.

Et leek er op dat er rust zol koomn en dat wi’j onze eign badkamer ies een keer zolln kunn renoveern.
Die is er namelijk hard an toe.
Ik holle hum zo goed meugelijk skone maar de schimmel wet zien territorium ongenadig uut te breidn en de kassies hangn nog an een leste schroeve.
Gien overbodige luxe dus.
Toch kwam die badkamer-gerelateerde rust der niet.
De twi’jde zeune kon zien financiële vingers namelijk achter een ander huus in Klooster sloan.
Verbouwing nummer twi’j.
En ik parkeerde de badkamer in de koelkaste.
Ok mien lichte teleurstelling propte ik doar zwiegend bi’j in.
Alles veur de kienders.
De oldste bruur tekende een mooi ontwarp en doar gung et weer.
Veur mi’j netuurlijk weer heel mooi dat ok dat huus in Klooster stöt.
Veur de twi’jde zeune heel mooi dat hi’j et kon verbouwn mit hulpe van zien va.
Veur mien man heel mooi dat hi’j et weer of kon op zien fietsien.
Dit project is of e-rond in 2020.

Et leek er op dat er rust zol koomn.
Die felbegeerde badkamer-renovatie kon eindelijk begunn.
Niet.
De dochter wus heur financiële vingers achter et olderlijk huus van mien bruur en mi’j sloan.
Verbouwing nummer drie.
Woarnoa de badkamer nur de diepvries verplaatst wörde.
Ok mien iets zwoardere teleurstellling, neigend nur poesterigheid, propte ik doar zwiegend bi’j in.
Alles veur de kienders.
Want veur mi’j is et netuurlijk weer heel mooi dat ok dat huus in Klooster stöt.
Veur de dochter heel mooi dat ze et mit hulpe van heur va kan verbouwn.
Veur mien man heel mooi dat hi’j et weer of kan op zien fietsien.
Dit project zal waarschijnlijk of e-rond wörn in 2021.

Tiedns dit proces bin de diverse stadia van teleurstellingn bi’j mi’j um e-slaang in kregeligheid: ‘Et maakt mi’j niet meer uut, ik goa plann maakn, ik goa tegels uutzuukn en een wasmeubel. Ik goa begunn!’
Mien man heurde et an en zei: ‘Goat oen gang, mien deerne, prima.’

Ik ad die woordn nog niet kold of de oldste zeune meldt dat hi’j een stukkien bi’j et huus an goat zettn.
Woarnoa ze een planning maakn wanneer dat tussn de bedrievn deur kan gebeurn. Mien man plant vustig een weke vri’j zodat er lekker deur e-bouwt kan wörn op twi’j plekkn.

En of et nog niet genog is kump de koop van een huus in Klooster van de vierde zeune binnkört hypotheekmatig rond.
De oldste bruur ef metiene weer een prachtige verbouwing e-tekent.
Veur mi’j netuurlijk heel mooi dat ok et vierde kiend in Klooster blef woonn, dat mien man kan helpn mit de verbouwing, dat hi’j et weer of kan op zien fietsien.
Maar mien badkamer dan??
Et is niet anders, ik mut mien man der mee confronteern, hoe lastig et veur hum ok zal weezn.
Hi’j genöt namelijk van alles wat hi’j veur zien kienders kan betekenn, gien enkel probleem.
Maar hi’j ef thuus wel een vrouwe zittn die straks hoogstpersoonlijk alle tegels der uut goat bikkn, et wasmeubel mit een veurhamer nur de gallemiezn goat sloan, de wc-pot uut de joarn tachtig vanuut et badkamerraam nur beneedn mietert en et douchegedienn gelieke mit mondkappies in de fik goat steekn.
Ik zegge oe, de rampn bin dan niet meer te overzien.
Die badkamer goat renoveert wörn!

Wanneer mien man markt dat ik er echt kloar mee bin ef hi’j de oplössing bin een mum van tied veur handn.
Serieus en triomfantelijk zeg hi’j: ‘Frouk, ik weet wat wi’j doen: wi’j goan et uutbesteedn…’